ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 20121 standardı, kurumların organize ettiği kültürel ve sosyal etkinliklerinin çevreye duyarlı, mümkün olan en az atık ve kirliliğe sebep olacak şekilde planlanması ve yürütülmesi ile ilgili uluslararası bir rehberdir. Böylece standardın amacı kültürel-sosyal ve benzeri etkinliklerde sürdürülebilir yönetim sistemi kurmaktır. Etkinlikler modern hayatın içinde geniş bir yer tutmaktadır. Her gün, hangi sektörden olduğu fark etmeksizin, kuruluşlar tarafından pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu standart ile organize edilen etkinliklerin boyutuna bakılmaksızın tüm etkinliklerde uygulanabilecek bir yönetim sistemi kurulması sağlanır. Sürdürülebilirlik yalnızca çevreye verilen zararlı etkinin azaltılması ile sınırlı değildir. Bu standardı alabilmek için kurumların mali, ekonomik, sosyal ve çevre konularını dikkate alması gereklidir.

Neden ISO 20121?

  • Kaynak kullanımda verimlilik sağlayarak kültürel ve sosyal etkinliklerinin daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
  • Kültürel ve sosyal etkinliklerde daha az atık çıkmasını sağlayarak çevreye verilen zararı azaltır.
  • Kurumun çevre yönetimi ile ilgili uyguladıkları diğer sistem ve ölçümleme çalışmalarının etkinliğini artırır.
  • Kurumun piyasadaki marka değerini artırır.
  • Kurumun paydaşları arasında itibarını ve güvenilirliğini artırır.