İç Tetkik Eğitimi

İç Tetkik, kurumların uluslararası standartlara göre uyguladıkları yönetim sistemlerinin takip edilmesi için yapmaları gereken denetimdir. Yönetim sistemleri iç tetkik yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Bu kapsamda kurumların sistematik, planlı ve şeffaf bir şekilde iş tetkiklerini düzenli olarak yapmaları gerekmektedir. Tüm yönetim sistemleri için uygulanacak iç tetkik aynıdır. Bu nedenle ayrı ayrı iç tetkik uygulaması gerekmemektedir. İç tetkik eğitimi, yapılması gereken denetimlerin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için iç tetkik ekibinin ve yönetimin, iç tetkikin temel kavramları ve uygulama yöntemleri hakkında bilgilendirilmesidir.