Asansör Muayenesi

Asansörlerin güvenli çalıştığının temin edilmesi ve olası kazaların önlenmesi için asansör muayeneleri zorunlu hale getirilmiştir. Asansörlerde zaman içinde ortaya çıkabilecek arızalar ve diğer sorunlar insan hayatını riske atmaktadır. Bu arızaların herhangi bir kaza yaşanmadan tespit edilmesi ve asansörlerin ilgili standartlara göre çalıştığının kontrol edilmesi için asansörler, her yıl en az bir kez periyodik olarak muayene edilmelidir. Asansör muayenesi ile asansör bakımının düzenli ve doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve raporlanır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir.

TURKAK’dan TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşu olan IQNORM Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizmetleri A.Ş asansörlerin muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.

İlgili mevzuat ve standartlar

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
 • Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 • İstanbul İmar Yönetmeliği
 • Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
 • TS-EN 81-80
 • TS-EN 81-1 ve TS-EN 81-2
 • TS-EN 81-1+A3 ve TS-EN 81-2+A3
 • TS EN 81-20
 • TS EN 81-70
 • TS EN 81-71
 • TS EN 81-72
 • TS EN 81-73
İlgili İdare Protokol Başlangıç Tarihi Protokol Bitiş Tarihi
T.C. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 02.01.2024 01.01.2028
T.C. BALKAR BELEDİYESİ 31.01.2024 01.02.2028
T.C. BESNİ BELEDİYESİ 01.01.2023 01.01.2027
T.C. ÇAKIRHÜYÜK BELEDİYESİ 02.01.2024 01.01.2028
T.C. ÇAYIROVA BELEDİYESİ 26.03.2020 26.03.2024
T.C. ÇELİKHAN BELEDİYESİ 15.02.2021 15.02.2025
T.C. ESENLER BELEDİYESİ 01.05.2019 01.05.2024
T.C. GÖLBAŞI BELEDİYESİ 02.01.2024 01.01.2028
T.C. KESMETEPE BELEDİYESİ 02.01.2024 01.01.2028
T.C. PENDİK BELEDİYESİ 06.05.2019 06.05.2024
T.C. ŞİLE BELEDİYESİ 27.08.2023 26.08.2028
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 14.06.2023 13.06.2027
T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 06.01.2024 05.01.2028
T.C. TUZLA BELEDİYESİ 02.06.2023 01.06.2028
T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 01.01.2020 31.12.2024