ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmış olup OHSAS 18001 Standardının yerini alan uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir. Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

ISO 45001, iş yerinde çalışanların maruz kalabileceği her türlü riskin en aza indirilmesini, çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesini, çalışanların ortam şartlarının mümkün olan en yüksek konfor seviyesine çekilmesini hedefler. Kaza riski çok yüksek olan çalışma alanlarından en güvenli olarak varsayılan alanlara kadar her türlü çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği analizlerinin yapılması, risk haritasının çıkarılması ve önlemlerin herhangi bir kaza gerçekleşmeden önce uygulanması, çalışanların sağlığı için önemlidir

Neden ISO 45001?

  • Risk değerlendirme/önleme ve iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli artırılması yoluyla işletmelerin bu alanda yaşayabileceği olumsuzlukların azalmasını sağlar.
  • İş kazaları ve iş hastalıklarının azaltılması sayesinde olası iş kayıpları ve maliyetlerin azalmasını sağlar.
  • İş Sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal zorunlulukların yerine getirilmesi için gerekli sistemin oluşturulmasını, takip edilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
  • Kurum içinde çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
  • Kurum içinde çalışanların moralini ve sadakatini artırır. Böylece çalışan verimliliği artar.
  • Acil durumlarda (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.