ISO 14064 SERA GAZI HESAPLAMA EĞİTİMİ

ISO 14064, kuruluşların üretim, hizmet, yönetim vb. faaliyetleri sırasında ortaya çıkan sera gazı salınımlarının sayısal olarak ölçülmesi ve takip edilmesi için uyulması gereken kuralları gösteren ve yapılacak çalışmaların çerçevesini belirleyen kılavuzdur. Kuruluşların karbon ayak izlerini takip etmeleri doğanın korunması ve sürdürülebilirlik için önemlidir. Ortaya çıkan sera gazı salınımlarını en aza indirilebilmesi için öncelikle karbon ayak izinin ölçülebilir ve takip edilebilir olması gerekmektedir.

ISO 14064 Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi, kurumunuzda ortaya çıkan sera gazı salınımlarını ölçmek ve takip etmek için ihtiyaç duyacağınız, ISO tarafından belirlenen standartlara göre bir yönetim sistemi geliştirilmesini sağlar.

EĞİTİM ADI ISO 14064 SERA GAZI ENVANTER HESAPLAMA EĞİTİMİ
KATILIMCI PROFİLİ Sera gazları konusunda bilgi edinmek ve raporlaması yapmak isteyen kişiler ile konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdi
ÖN GEREKLİLİKLER Bu eğitim için herhangi bir ön gereksinim bulunmamaktadır. Eğitim öncesi standardı okumuş olmak verimi artıracaktır.
EĞİTİM SÜRESİ 2 gün (16 saat)
EĞİTİMİN AMACI ISO 14064-1 Standartlarını standart akışına uygun olarak belgelendirmeye yönelik temel bilgilendirme amaçlanmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ ISO 14064-1:2018 Standart tanıtımı

·     Temel ilkeler

·     Kapsamların belirlenmesi

·     Sistem sınırları tayini

·     Temel prosedürler

·     Hesaplama yöntemleri

·     Belirsizlik hesaplama

EĞİTİM MATERYALLERİ ·     Eğitim sunusu(*Online)

·     Katılımcı notları (*Fiziki Ortam)

·     Projeksiyon cihazı, yazı tahtası (*Fiziki Ortam)

AÇIKLAMA Katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

Talebiniz üzerine sınav yapılıp sınav değerlendirmesi sonucu “BAŞARI SERTİFİKASI” verilebilir.