ISO 14064 Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi

ISO 14064, kuruluşların üretim, hizmet, yönetim vb. faaliyetleri sırasında ortaya çıkan sera gazı salınımlarının sayısal olarak ölçülmesi ve takip edilmesi için uyulması gereken kuralları gösteren ve yapılacak çalışmaların çerçevesini belirleyen kılavuzdur. Kuruluşların karbon ayak izlerini takip etmeleri doğanın korunması ve sürdürülebilirlik için önemlidir. Ortaya çıkan sera gazı salınımlarını en aza indirilebilmesi için öncelikle karbon ayak izinin ölçülebilir ve takip edilebilir olması gerekmektedir.

ISO 14064 Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi, kurumunuzda ortaya çıkan sera gazı salınımlarını ölçmek ve takip etmek için ihtiyaç duyacağınız, ISO tarafından belirlenen standartlara göre bir yönetim sistemi geliştirilmesini sağlar.