ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik etmek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak, tüketiciyi bilinçlendirmek, ürünlerin var olma süresince çevreye verdikleri etkilerini değerlendirerek zararlı ürünlerin elenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen uluslararası bir yönetim standardıdır. ISO 14001 çevresel sorumluluklarını yönetmek isteyen her türlü şirket ve organizasyon için geliştirilmiştir. ISO 9001 standardı ile entegre yönetilirse daha verimli sonuçlar verebilir. 2015 yılında revize edilerek ISO 14001:2015 olarak adlandırılmıştır.

Kuruluşlarda üretim ve diğer faaliyetler sonucunda ortaya çıkabilen olumsuz çevre etkilerinin tüm dünyayı etkilediği aynı zamanda dünyanın doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle üretilen ürünlerin ve sağlanan hizmetlerin çevreye zararının en aza indirilmesi tüm kuruluşların ve bireylerin sorumluluğundadır.

Çevreye duyarlı tüketici ve müşteri sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık kuruluşların dünya pazarında yer alabilmesi insana ve çevreye verilen değer ile mümkündür. Tüketiciler, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini talep etmekte ve çalıştığı kuruluşların bu konuya duyarlılığını sorgulamaktadır. Artan farkındalık nedeniyle kuruluşlar çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutarak çevre uygulamalarını sürekli iyileştirmelerini sağlayacak ve tüketiciye olumlu uygulamaları gösterebilecek yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır.

Neden ISO 14001?

  • İşletmelerin atık miktarlarının minimize edilmesine katkı sağlar.
  • Kurumun yönettiği üretim veya hizmet süreçlerinin çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyumunu sağlar.
  • Üretim veya hizmetin gerçekleşmesi için gerekli kılınan izin ve belgelerin alınmasında kolaylık sağlar.
  • Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddenin ekonomik kullanımını sağlar, maliyetleri düşürür ve verimliliği artırır.
  • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşterinin kuruma olan güveni artar.
  • Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır. Bununla birlikte söz konusu alanlarda yaşanacak olumsuzluklardan kaynaklı karşılaşılan muhtemel yükümlülükleri azaltır.
  • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.