ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 27001, bir kuruluş bünyesinde bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak, sistemi sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek için uluslararası bir kılavuzdur.

Kuruluşlar için bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, değeri yüksek olan ve bu nedenle korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi bilgiyi, ticari olarak sürekliliği sağlamak, kayıpları en aza indirmek, fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkarmak için tehlike ve tehditlerden korumayı hedefler. Bilgi kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda olabilir, posta yoluyla veya elektronik olarak gönderilebilir, film olarak gösterilebilir veya sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi biçimde olursa olsun, uygun bir şekilde korunmalıdır. Bilgi güvenliği yalnızca kurum dışından gelebilecek tehditleri içermez. Günümüzde kuruluş bünyesinde çalışan personel de bilgi güvenliği konusunda önemli bir risk taşımaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, kuruluşlarını bilgi kullanımını, bilginin saklanmasını ve paylaşılmasını analiz eden, bilgi kullanımı ve güveliği için yönetim sistemi geliştirilmesini ve sistemin sürekliliğini sağlamayı hedefleyen, ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.