ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan ISO 9001 standardı, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda hizmet kalitelerini ve performanslarını arttırmaya ve süreklilik kazandırmaya katkı sağlayan bir yönetim sistemidir. Böylece ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir ürün veya hizmetin türüne bağlı olmaksızın, kaynak kullanımından müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin kalite prensipleri çerçevesinde yönetilmesini, kontrol edilmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini hedeflemektedir. Standardın güncel versiyonu 2015 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 9001:2015 versiyonudur.

ISO 9001, müşteri odaklılık, liderlik, çalışan katılımı, süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, veriye dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerinde durmaktadır. Kuruluşların boyutu veya hangi sektörden oldukları ISO 9001 belgesi almak için önemli değildir. Bu standart her boyuttan ve sektörden kuruluşa uygulanabilir.

Ürünlerin kalitesini geliştirmek için kullanılan bir standart değildir. ISO 9001 süreç odaklı gelişme sağlayan bir standarttır ve süreçlerin iyileşmesi sonucu üretilen ürünlerin kalitesi veya sunulan hizmet de gelişir.

Neden ISO 9001?

 • Kurumun hem iç faaliyetlerinde hem de dış operasyonlarında süreç analizi yaparak hataları azaltır ve performansı artırır.
 • Çalışanların kalite hakkında farkındalığını ve bilgisini artırır.
 • Kurumun ulusal ve uluslararası piyasa itibarını artırır ve rekabet üstünlüğü sağlar.
 • Pazarlama faaliyetlerinde kurumun rakiplerinden ileride olmasını sağlar.
 • Kurumun uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanması, ürün/hizmet güvenilirliği) yararlanabilmesini sağlar.
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlar.
 • Hata oranlarında, firelerde ve yeniden işlemelerde azalma sağlar.
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesini sağlar.
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlar.
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlar.
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesini sağlar.
 • Kurum içindeki iletişimi artırır.