ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Tüketicilerin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm süreçleri altyapı, hammadde, personel ve ekipman gibi tüm etmenlerle birlikte kontrol altında tutmayı hedefleyen önleyici bir sistemin kurumun süreçlerine entegre edilmesidir. ISO 22000 Standardı HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de içinde barındırmaktadır. Böylece, gıda tedarik zincirindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerin tespit edilmesini, tehlikelerin kontrolü için önlemlerinin belirlenmesini, önlemlerin uygulanması için imkân sağlanmasını, uygulama sürecinin izlenmesini, uygulama sonuçlarının ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlar.

Günümüzde gıda güvenliği, dünya genelinde kurumların ve devletlerin ilgilendiği önemli bir konu haline gelmiştir. Gıda yoluyla taşınan salgın hastalıkların yalnızca insan hayatı üzerinde değil, kuruluşlar ve ülkelerin ekonomileri üzerinde bırakabileceği yıkıcı etkilerin son derece fazla olduğu tespit edilmiştir. Gıda zehirlenmesi olayı ile karşılaşıldığında insanların sağlığı zarar görmektedir. Fakat bunun kuruluşlara olan farklı zararları da bulunmaktadır. Gıda üreticisi kuruluşlar yüklü miktarda tazminat ödemek zorundadır. Tazminat ödemek kuruluşlara yıkıcı miktarlarda maddi zararlara ve itibar kayıplarına neden olmaktadır. Hiçbir gıda kuruluşu böyle bir durumla karşılaşmak istemeyecektir. Bu nedenlerle sunulan gıdanın kalitesinin ve güvenliğinin garanti altına alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Gıda güvenliği yönetimi restoranlar, catering hizmeti veren kuruluşlar ve paketleme hizmeti veren kuruluşlar, gıda üretimi le ilgili faaliyetlerde kullanılan ekipman ve kimyasal madde üreticileri ile haşere kontrolü, temizlik, taşıma ve lojistik gibi hizmet kuruluşları da dahil olmak üzere, piyasada konumunu korumak isteyen tüm kuruluşlar için şart haline gelmiştir. Var olan riskler nedeniyle ara ve nihai tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünleri temin etmek için gıda güvenliğini sağlayabilecek, güvenilir kuruluşları tercih etmektedir. Kuruluşlar bu güveni, bütün süreçlerini kapsayan ve etkin olarak uygulanan bir gıda güvenliği yönetim sistemi ile kanıtlayarak kazanabilirler.

ISO 22000, küresel gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerli uluslararası bir standarttır. Ulusal standartlara uyum konusunda altyapı sağlar ve mevcut Gıda güvenliği standartları şartlarının çoğunu kapsar. ISO 22000’in yapısı, ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

Neden ISO 22000?

  • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.
  • Tüm kontrol önlemleri için tehlike analizi yapar.
  • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
  • Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar.
  • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
  • İlgili mevzuatlara uyumluluğu sağlar.
  • Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur.