Baca Uygunluk Muayenesi

İşletmelerde, evlerde ve diğer yapılarda bulunan bacalar düzenli olarak kontrol edilmediği ve temizlenmediği durumlarda yangınlara ve zehirlenmelere yol açabilir. Muayenelerin düzenli yapılması ve muayene sırasında herhangi bir uygunsuzluk veya sorun tespit edilmesi durumunda gerekli faaliyetleri yapmak böylesi bir kaza yaşanmasının önüne geçecektir. İlgili uygunsuzlukları gidermek yapı sahibinin sorumluluğundadır.

Baca uygunluk muayenesi sırasında gerekli teknik ekipmanlar ile sızdırmazlık testi yapılarak, bacada sızdırma olup olmadığı kontrol edilir ve bacada gerekli olan temizlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere göre baca uygunluk muayenesinin yapı kullanıma başlanmadan önce yapılması, kullanım devam ettiği sürece de periyodik olarak muayenelerin devam etmesi ve muayene sonuçlarının raporlanması zorunlu hale getirilmiştir.

IQNORM Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizmetleri A.Ş, TURKAK’dan akredite olan bir muayene kuruluşu olarak Baca Uygunluk Muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.