Kaldırma ve İletme Makinaları Muayenesi

Kaldırma ve iletme ekipmanları iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek riskli ekipmanlar arasındadır. Yüksek riskli ekipmanların periyodik olarak muayene edilmesi güvenliğin sağlanması amacıyla zorunludur. Bu nedenle kaldırma ve iletme makinalarının doğru, güvenli, uzun ömürlü ve standartlarda belirtilen özelliklerde çalışması için periyodik kontrollerinin düzenli yaptırılması gerekmektedir. Muayene sonucunda herhangi bir uygunsuzluğun veya arızanın tespit edilmesi durumunda, işletme gerekli çalışmayı yapmakla sorumludur.

25 Nisan 2013 tarihinde, 28628 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında Kaldırma ve iletme ekipmanlarının yılda en az 1 (bir) defa kontrolü zorunlu tutulmuştur.

IQNORM tarafından periyodik kontrolü yapılan kaldırma ve iletme makinaları aşağıdaki gibidir;

 • Gezer Köprülü Vinç
 • Monoray Vinç
 • Portal Vinç
 • Kule Vinç
 • Döner Kollu Vinç
 • Caraskal
 • Mobil Vinç
 • Yükleyici Kren
 • Forklift
 • Transpalet
 • İstif Makinası
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Sütunlu Çalışma Platformu
 • Asılı Erişim Donanımı
 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

IQNORM olarak Kaldırma ve İletme Ekipmanları periyodik muayenesini alanında uzman mühendislerimiz ile 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğinin ilgili kısımlarına göre yapmaktayız.