Basınçlı Ekipmanlar Muayenesi

Basınçlı ekipmanlar çalışma koşulları ve işlevleri gereği iş kazalarına neden olabilecek yapıdadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi için düzenli olarak kontrol edilmesi, takip edilmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Basınçlı ekipmanların bakım, onarım ve periyodik kontrolleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek 3 bölümünde verilen hükümlere göre gerçekleştirilmelidir.

25 Nisan 2013 tarihinde, 28628 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında basınçlı ekipmanların yılda en az 1 (bir) defa kontrolü zorunlu tutulmuştur.

IQNORM tarafından periyodik kontrolü yapılan basınçlı ekipmanlar aşağıdaki gibidir;

 • Kalorifer Kazanı
 • Buhar Kazanı
 • Kaynar / Sıcak Su Tankı
 • Kızgın Yağ Kazanı
 • Kompresör
 • Otoklav
 • Basınçlı Kap ( Hava Tankı, Hidrofor, Genleşme Tankı, Boyler, Akümülasyon Tankı, Amonyak Tankı, Soğutma Sistemi Tankı vb. )
 • Emniyet Ventili

İlgili Mevzuat

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
  • 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
  • 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

  IQNORM Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizmetleri A.Ş, alanında TURKAK’dan akredite olan bir A Tipi Muayene Kuruluşu olarak basınçlı ekipmanların muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre konusunda uzman mühendis personel ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.