ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001 çevresel sorumluluklarını yönetmek isteyen her türlü şirket ve organizasyon için geliştirilmiştir. ISO 9001 standardı ile entegre yönetilirse daha verimli sonuçlar verebilir. 2015 yılında revize edilerek ISO 14001:2015 olarak adlandırılmıştır.

Kaynak verimliliği geliştirirken çevreye olan sorumluluklarının bilincinde olup, çevre ile olan ilişkisini doğru yönetmek ve çevreye verilebilecek zararı en aza her kuruluşun görevidir. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin üstünde ağırlıklı olarak durduğu birincil konu çevreye olan sorumluluk ve çevrenin tüm dünya ülkeleri ve kuruluşları tarafından iş birliği ile korunmasıdır. Böylece kuruluşların çevre yönetimi hakkında bilinç kazanması, çevreye karşı hassas davranması ve çevre yönetim sistemlerini geliştirmesi dünyadaki varlığımızın sürdürülebilmesi için gereklidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, kuruluşların çevre yönetim sistemine neden ihtiyaç duyulduğu, sistemin nasıl kurulacağı, hangi rollerin verilmesi gerektiği, yönetim planlarının ve risk analizlerinin yapılması ve sistemin denetiminin sürekliliğinin sağlanması için ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.

EĞİTİM ADI ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
KATILIMCI PROFİLİ Çevre yönetimi planlanması, işletilmesi veya tetkiklerinde rol alacak tüm çalışanlar veya çalışan adayları
ÖN GEREKLİLİKLER Bu eğitim için herhangi bir ön gereksinim bulunmamaktadır. Eğitim öncesi standardı okumuş olmak verimi artıracaktır.
EĞİTİM SÜRESİ 2 gün (16 saat)
EĞİTİMİN AMACI ·     Çevre bilincini genişletmeye yönelik dünyadaki eko sisteminin durumu ile ilgili bilgileri iletmek.

·     ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi” standardı kapsamının, çevre performansını arttırabilmek, çevresel sorumlulukları sürdürülebilmek, çevreye katkı sağlayacak sistematik bir anlayışla yönetim sağlayabilmek amaçlarına yönelik olarak anlaşılabilirliğinin sağlanması. Uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ve pratik çalışmaların yapılması.

·     ISO 14001:2015 Standardının maddelerinin açıklanması

EĞİTİM İÇERİĞİ ·     Çevre ile ilgili terimler ve kavramlar

·     Çevre yönetim sistemine ilişkin mevzuat

·     Çevre Yönetim Sistemi prensipleri

·     Proses yaklaşımı

·      ISO 14001 Standardının diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu

·     ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Standardının şartları

PRATİK ÇALIŞMALAR ·     Terim tarif eşleştirme çalışması

·     Kuruluş bağlam analizi

·     Çevre politikası örnekleri inceleme

·     Proses kartı oluşturma

·     Standart maddeleri eşleştirme çalışması

·     Vaka analizi

EĞİTİM MATERYALLERİ ·     Eğitim sunusu (*Online)

·     Katılımcı notları (*Fiziki Ortam)

·     Projeksiyon cihazı, yazı tahtası (*Fiziki Ortam)

AÇIKLAMA Katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

Talebiniz üzerine sınav yapılıp sınav değerlendirmesi sonucu “BAŞARI SERTİFİKASI” verilebilir.