ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001 çevresel sorumluluklarını yönetmek isteyen her türlü şirket ve organizasyon için geliştirilmiştir. ISO 9001 standardı ile entegre yönetilirse daha verimli sonuçlar verebilir. 2015 yılında revize edilerek ISO 14001:2015 olarak adlandırılmıştır.

Kaynak verimliliği geliştirirken çevreye olan sorumluluklarının bilincinde olup, çevre ile olan ilişkisini doğru yönetmek ve çevreye verilebilecek zararı en aza her kuruluşun görevidir. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin üstünde ağırlıklı olarak durduğu birincil konu çevreye olan sorumluluk ve çevrenin tüm dünya ülkeleri ve kuruluşları tarafından iş birliği ile korunmasıdır. Böylece kuruluşların çevre yönetimi hakkında bilinç kazanması, çevreye karşı hassas davranması ve çevre yönetim sistemlerini geliştirmesi dünyadaki varlığımızın sürdürülebilmesi için gereklidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, kuruluşların çevre yönetim sistemine neden ihtiyaç duyulduğu, sistemin nasıl kurulacağı, hangi rollerin verilmesi gerektiği, yönetim planlarının ve risk analizlerinin yapılması ve sistemin denetiminin sürekliliğinin sağlanması için ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.