Topraklama Kontrolleri

Elektrik tesisatının olduğu tüm yapılarda topraklama sistemi kullanılmalıdır. Topraklama sistemi kullanan tüm işletmelerin, sistemin güvenliğinin temin edilmesi için düzenli olarak topraklama ölçümlerini yaptırması gerekmektedir.

IQNORM olarak Topraklama Ölçümlerini alanında uzman mühendislerimiz ile “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ne ve TS 4363 standartlarına uygun olarak yapmaktayız.

İlgili Mevzuat

  • 08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, tüm tesislerde topraklama ölçümlerinin yıllık periyotlarda yapılması zorunludur.
  • 04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin EK-III bölümü Tablo 3’de belirtildiği gibi, topraklama ölçümlerinin yılda en az 1 (bir) defa yapılması zorunludur.
  • 07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ine göre, topraklama ölçümlerinin 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir.