ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi

Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalıştığımız dünyamızda, yaşam döngüsünün devam edebilmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz kaynaklardan biri de sudur. Hayati öneme sahip olan bu kaynağın doğru kullanımı günümüz dünyasında daha önemli hale gelmiştir. Bu yüzden toplumun ve işletmelerin bilinçlendirilmesi ve su tüketiminin verimli hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar hız kazanmıştır.

İşletmelerin su tüketimine etkilerinin anlaşılabilmesi için ilk adım su ayak izinin hesaplanmasıdır. Su ayak izi, bir ürün ya da hizmet sürecinin başlangıcından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte doğrudan veya dolaylı olarak tükettiği su miktarıdır. Bu tüketimin yönetilmesi ve en verimle hale getirilmesi için ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı yayımlanmıştır.

EĞİTİM ADI ISO 14046 SU AYAK İZİ EĞİTİMİ
KATILIMCI PROFİLİ Su ayak izi konusunda bilgi edinmek ve raporlaması yapmak isteyen kişiler ile konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdi
ÖN GEREKLİLİKLER Bu eğitim için herhangi bir ön gereksinim bulunmamaktadır. Eğitim öncesi standardı okumuş olmak verimi artıracaktır.
EĞİTİM SÜRESİ 2 gün (16 saat)
EĞİTİMİN AMACI ·     ISO 14046 Standartlarını standart akışına uygun olarak belgelendirmeye yönelik temel bilgilendirme amaçlanmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ ISO 14046 Standardının amaç ve kapsamı

– Temel ilkeler, Kavramlar

– Su ayak izinin çerçeve metodolojisi

– Organizasyonel sınırların belirlenmesi

– Temel akışlar

– Veri toplama ve kuralları

– Su ayak izi envanter hesaplaması/ LCA kullanımı

– LCA yönteminin seçimi ve kuralları

– Su ayak izi LCA bileşenleri

– Belirsizlik Analizi, Hassasiyet analizi

– Kritik/ eleştirel Gözden Geçirme

– Raporlama

EĞİTİM MATERYALLERİ ·     Eğitim sunusu(*Online)

·     Katılımcı notları (*Fiziki Ortam)

·     Projeksiyon cihazı, yazı tahtası (*Fiziki Ortam)

AÇIKLAMA Katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

Talebiniz üzerine sınav yapılıp sınav değerlendirmesi sonucu “BAŞARI SERTİFİKASI” verilebilir.