ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 22000, gıda tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi, önlemlerin hazırlanması, sonuçların kontrol ve analiz edilmesi için yönetim sistemi kurulmasına rehberlik eden uluslararası bir standarttır. Bu standart, kuruluşların, müşterilerine gıda güvenliğine verdikleri önemi göstermesi ve sundukları ürünlerin güvenilirliğini belgelendirmesi için alınır. Bu kapsamda, gıda üretimin her aşaması incelenir, kaynak kullanımından üretimin sonlanması ve tüketiciye ulaşmasına kadar her aşamada oluşabilecek problemler hakkında risk belirleme çalışması yapılır ve üretilen ürünün kalite standardının üretimden çıkan her ürün için aynı seviyede olması için gerekli çalışmalar belirlenir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, güvenli üretim için gerekli olan uygulamalar, risk ve önlem çalışmaları ve kalite standartlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.

EĞİTİM ADI ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
KATILIMCI PROFİLİ Kuruluşlarında ISO 22000 sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar
ÖN GEREKLİLİKLER Katılımcıların, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları veya gıda sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir.
EĞİTİM SÜRESİ 2 gün (16 saat)
EĞİTİMİN AMACI ·     ISO 22000 Standardının tanıtmak

·     HACCP prensipleri hakkında genel bilgi vermek, gıda güvenliği yönetim sistemi kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden sorumlu kişiler için, ISO 22000:2018 standardı ve uygulamaları konusunda bilgi vermek.

EĞİTİM İÇERİĞİ ·     ISO 22000 Standardının Maddelerinin Yorumlanması

·     HACCP Planının Hazırlanması

·     Gıda Güvenliği Politikasının oluşturulması

·     ISO 22000 Standardının diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu

PRATİK ÇALIŞMALAR ·     Terim tarif eşleştirme çalışması

·     Kuruluş bağlam analizi

·     Gıda Yönetim politikası örnekleri inceleme

·     Soru listesi örnekleri

·     Standart maddeleri eşleştirme çalışması

·     Vaka analizi

EĞİTİM MATERYALLERİ ·     Eğitim sunusu(*Online)

·     Katılımcı notları (*Fiziki Ortam)

·     Projeksiyon cihazı, yazı tahtası (*Fiziki Ortam)

AÇIKLAMA Katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

Talebiniz üzerine sınav yapılıp sınav değerlendirmesi sonucu “BAŞARI SERTİFİKASI” verilebilir.