ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 22000, gıda tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi, önlemlerin hazırlanması, sonuçların kontrol ve analiz edilmesi için yönetim sistemi kurulmasına rehberlik eden uluslararası bir standarttır. Bu standart, kuruluşların, müşterilerine gıda güvenliğine verdikleri önemi göstermesi ve sundukları ürünlerin güvenilirliğini belgelendirmesi için alınır. Bu kapsamda, gıda üretimin her aşaması incelenir, kaynak kullanımından üretimin sonlanması ve tüketiciye ulaşmasına kadar her aşamada oluşabilecek problemler hakkında risk belirleme çalışması yapılır ve üretilen ürünün kalite standardının üretimden çıkan her ürün için aynı seviyede olması için gerekli çalışmalar belirlenir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, güvenli üretim için gerekli olan uygulamalar, risk ve önlem çalışmaları ve kalite standartlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.