Mevzuatlar

Mevzuatlar2018-07-09T03:22:15+03:00
907, 2018

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

Temmuz 9th, 2018|

1 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde [...]

907, 2018

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

Temmuz 9th, 2018|

       Karar Sayısı : 2011/2588 Ekli “CE İşareti Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                            Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. [...]

907, 2018

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

Temmuz 9th, 2018|

 Karar Sayısı : 2011/2621 Ekli “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                        Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip [...]

907, 2018

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

Temmuz 9th, 2018|

Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27058 ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar        Amaç        Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit [...]

907, 2018

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Temmuz 9th, 2018|

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 ‒ 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete [...]

Formu doldurarak bize ulaşın.

İletişim talebinizi alan temsilcilerimiz hızla size ulaşacaklar.