Belediye Seçiniz

    Muayene Türünü Seçiniz

    Tescil Muayenesi için Gerekli Evraklar: Ödeme Dekontu, Yapı ruhsatı, Onaylı Uygulama Projesi, AB Uygunluk Beyanı, 81-1 A3 Asansörler için Modül G Belgesi, HYB Belgesi ve Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş Uygunluk Belgesi (Modül B+E, Modül H1 veya Modül B+D) gönderilmelidir. (Dosyaların büyüklüğü maksimum 10 mb olmalıdır.)

    Asansör Tipini Seçiniz

    Elektrikli AsansörHidrolik Asansör

    Asansör Periyodik Kontrol Başvurusu