ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır. Bu standart ile enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin ve daha sürdürülebilir enerji tüketiminin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekenler hakkında kurallar sunulmaktadır. Böylece ISO 50001 standardı, kurumlarda enerji verimliliğini sağlamak için sistematik uygulamalar geliştirilmesini hedefler.

Neden ISO 50001?

  • İşletmelere enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürmeleri konusunda destek verir.
  • Etkili bir enerji yönetimi için sistemi ve süreçleri belirleyerek yönetim sistematiği kurulmasını sağlar.
  • İşletmelerin, enerji kaynaklarını daha verimli yönetmesini sağlar.
  • Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasıyla kaynak maliyetini azaltır.
  • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
  • Sera gazı emisyonlarını azaltır.
  • Enerjinin etkin kullanımı ile ilgili yasal düzenlemelerin ve kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını sağlar.