Paratoner Kontrolleri

Paratoner kontrollerinin, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. Yüksek miktarda elektrik akımına maruz kalan bu sistemlerin topraklama ölçümlerinin düzenli olarak yapılması ve takip edilmesi, sistemin güvenli çalışmaya devam etmesi için önemlidir. Böylece periyodik muayenelerinin yaptırılması, takip edilmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Yıldırımdan korunma sistemi bulunan tüm yapılarda periyodik muayene işlemi yaptırılmalıdır. Muayene işlemi yalnızca A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılabilir. Periyodik muayeneler her yıl en az 1 kez yaptırılmalıdır.

IQNORM olarak Paratoner Kontrol hizmetini, alanında uzman mühendislerimiz ile TS EN 62305-1, TS EN 62305-3 ‘de belirtilen standartlarda yapmaktayız.

İlgili Mevzuat

  • 08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. Maddesi gereğince, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde muayene ve topraklama direnç ölçümleri her yıl periyodik olarak yapılmalıdır.
  • TS EN 62305 – 3:2007 “Yıldırımdan korunma – Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike” standardı Ek E bölümü Çizelge E.2’ye göre muayene süresi azami 1 yıl olmalıdır.