İş Makineleri Kontrolleri

İş makineleri ile çalışılan alanlarda iş kazalarının sonuçları ağır olabilmekte, ölümle sonuçlanan kazalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle iş makinelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol edilmesi olası kazaların önlenmesi için oldukça önemlidir. Muayene ve kontrollerin ilgili yönetmelik ve standartlara göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

IQNORM Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizmetleri A.Ş, TURKAK’dan akredite almış bir muayene kuruluşu olarak İş Makineleri Muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.