Gaz Yakan Cihazlar Muayenesi

Gaz yakan cihazlarla çalışılan iş yerlerinde periyodik olarak cihaz kontrolü yaptırılması olası iş kazalarının önlenmesi için gereklidir. Cihaz kontrolleri düzenli olarak yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Gaz yakan cihazların kontrolü sırasında cihazın güvenlik önlemlerinin çalışmasına ve cihazın kullanıldığı alanın uygunluğuna bakılır.

Gaz Yakan Cihazların muayenesi aşağıdaki yönetmelik ve standartlara göre yapılmaktadır;

  • C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( EPDK ) İç Tesisat Yönetmeliği
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ
  • TS 7363 Standardı