AVRUPA BİRLİĞİ  CE DİREKTİFLERİ

“CE İşareti”, pazara sunulan ürünlerin AB tarafından  oluşturulan Teknik Düzenlemelere uygunluğunu ( temel Sağlık ve güvenlik gereklilikleri)  gösteren, ürünlerin pazarda serbest dolaşımına imkan sağlayan zorunlu bir işarettir.

Asansörler, tıbbı cihazlar gibi ürünlerin  “CE”  işaretlemesi AB tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluşlar tarafından yapılır.

CE işareti; iliştirildiği ürünün ilgili direktifin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelir. Böylece, Avrupa Birliği üyesi veya Gümrük Birliği anlaşmasına taraf olan ülkeler arasında malların serbest dolaşımı çerçevesinde ürünün pazarda yer edinmesi kolaylaşır.

CE işaretinin özellikleri aşağıda belirtilen şekle ve boyutlara uygun olarak iliştirilmelidir.

Onaylanmış Kuruluş gerektiren durumlarda, CE işaretinin yanında ürünü belgelendiren Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası da belirtilir.

CE  Belgelendirme  Aşamaları

 • Ürünle ilgili direktifin belirlenmesi,uyumlaştırılmış standartların tesbiti,
 • Teknik Dosyanın hazırlanması,
 • Gerekli durumlarda direktif konusunda yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşa başvuru yapılması,
 • Başvurunun değerlendirilmesi (ilgili yönetmelik temel gereklerine göre)
 • Teklif ve sözleşmenin onayı,
 • Uygunluk beyanı (İlgili Modüller),
 • Denetim programının oluşturulması,
 • Denetim ekibinin görevlendirlmesi,
 • Raporların tanzimi,
 • Belgenin hazırlanması
 • Belge Onayı
 • Gözetim

Asansör Direktifi belgelendirme modülleri:

 • Ek IV(Modül B) AB Tip İncelemesi
 • EK VIII (Modül G) Birim Doğrulama
 • EK X (Modül E), Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu
 • EK XI (Modül H1), Asansörün tam kalite güvencesi ile tasarım incelemesine dayalı uygunluğu,
 • EK XII (Modül D), Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu

 

Diğer Direktifler hakkında Bilgilendirme:

Temel gereklilikler değiştiğinden, uygulanan modüler yaklaşımlar yönetmeliğe göre farklılık arz eder.

Uygulamada olan bazı CE Direktifleri

-Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği  2014/68/AB

-Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB

– Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği 2016/426/AB

– Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği   2016/425/AB

-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB

-Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/EC

-Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ( 93/42/AT )/(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Regülasyonu

 

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

 • AB üyesi  ülkelerde veya AB pazarı için  üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünler,
 • AB pazarına üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünler,
 • Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünler.

Detaylı bilgi için irtibata geçiniz.