Yürüyen Merdivenler ve Bantlar Muayenesi

Yürüyen merdiven ve bantların güvenli çalışması ve olası kazaların önlenmesi için periyodik olarak kontrol edilmesi ve kontrol sonuçlarının raporlanması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece gerekli muayenelerin A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından 25 Nisan 2013 tarihinde, 28628 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında Yılda en az 1 (bir) defa kontrolü zorunlu tutulmuştur.

IQNORM olarak Yürüyen Merdiven ve Bantların periyodik muayene işlemlerini ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde uzman ekibimiz ile birlikte gerçekleştirip, bu işlemin sonucunda gerekli rapor ve belgeleri düzenlemekteyiz.

Personelimiz ÇSKB (Çalışma sosyal güvenlik bakanlığı) Ekipnet sistemine kayıtlıdır.

Muayene periyodu aşağıdaki durumlarda değişiklik gösterebilir;

  • Ekipman uzun süre kullanılmamışsa ( risk değerlendirmesine göre)
  • Ekipman bulunduğu alandan farklı bir alana taşınmış ise
  • Ekipmanda büyük bir arıza meydana gelmiş ve can ve mal kaybına yol açabilecek riskler barındırıyor ise

İmalatçının öngördüğü sürelerde kullanım sıklığı, kullanım süresi, bulunulan ortamın koşulları gibi, risk değerlendirmesi yapılarak yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere kontrol sıklığı belirlenebilir.

Cezai şartlar: 6331 sayılı İSG kanununun 10. Maddesi 26/1-Ç ceza maddesi gereği 10/4 risklerin belirlenmesine yönelik kontrol, ölçüm ve araştırmaları yapmamak durumunda çalışan sayısına bağlı olarak 2.026 TL ile 6.078 TL arası cezai işlem uygulanmaktadır.

İlgili Mevzuat ve Standartlar

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 25 Nisan 2013 tarihinde, 28628 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • TS EN ISO/İEC 17020 kapsamında