ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi

ISO 45001, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi geliştirilmesi için kullanılan uluslararası bir kılavuzdur. Böylece, iş yerinde çalışanların maruz kalabileceği her türlü riskin en aza indirilmesini, çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesini, çalışanların ortam şartlarının mümkün olan en yüksek konfor seviyesine çekilmesini hedefler. Kaza riski çok yüksek olan çalışma alanlarından en güvenli olarak varsayılan alanlara kadar her türlü çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği analizlerinin yapılması, risk haritasının çıkarılması ve önlemlerin herhangi bir kaza gerçekleşmeden önce uygulanması, çalışanların sağlığı için önemlidir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, kuruluşların çalışan güvenliğini sağlaması ve sürdürülebilir kılması için ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.