ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi

ISO 45001, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi geliştirilmesi için kullanılan uluslararası bir kılavuzdur. Böylece, iş yerinde çalışanların maruz kalabileceği her türlü riskin en aza indirilmesini, çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesini, çalışanların ortam şartlarının mümkün olan en yüksek konfor seviyesine çekilmesini hedefler. Kaza riski çok yüksek olan çalışma alanlarından en güvenli olarak varsayılan alanlara kadar her türlü çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği analizlerinin yapılması, risk haritasının çıkarılması ve önlemlerin herhangi bir kaza gerçekleşmeden önce uygulanması, çalışanların sağlığı için önemlidir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, kuruluşların çalışan güvenliğini sağlaması ve sürdürülebilir kılması için ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.

EĞİTİM ADI ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
KATILIMCI PROFİLİ  Mühendisler ve uzmanlar ile kalite, çevre ve iş güvenliği sorumluları, üst ve orta kademe yöneticiler, İSG ekip çalışmasında yer alacak ekip arkadaşları.
ÖN GEREKLİLİKLER Bu eğitim için herhangi bir ön gereksinim bulunmamaktadır. Eğitim öncesi standardı okumuş olmak verimi artıracaktır.
EĞİTİM SÜRESİ 2 gün (16 saat)
EĞİTİMİN AMACI ·     İSG yönetimi planlanması, işletilmesi veya tetkiklerinde rol alacak kişiler için başlangıç seviyesi eğitimidir.

·     İSG Tehlike ve Risk ekibi hakkında bilgilendirme

EĞİTİM İÇERİĞİ ·     ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği maddeleri

·     Acil durumların İSG açısından yönetilmesi

·     Mevzuat ve önerilen yayınlar İSG Yönetim Sistemi Standardının şartları

·     ISO 45001 Standardının diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu

·     Risk tabanlı düşünmenin önemi ve uygulaması

PRATİK ÇALIŞMALAR ·     Terim tarif eşleştirme çalışması

·     Kuruluş bağlam analizi

·     İSG politikası örnekleri inceleme

·     Soru listesi örnekleri

·     Standart maddeleri eşleştirme çalışması

·     Vaka analizi

EĞİTİM MATERYALLERİ ·     Eğitim sunusu(*Online)

·     Katılımcı notları (*Fiziki Ortam)

·     Projeksiyon cihazı, yazı tahtası (*Fiziki Ortam)

AÇIKLAMA Katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

Talebiniz üzerine sınav yapılıp sınav değerlendirmesi sonucu “BAŞARI SERTİFİKASI” verilebilir.