ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; Yönetim sistemlerinin temel taşıdır. Bu standardın anlaşılması ve uygulanması organizasyonunuzun süreçlerini ve yapısını optimize etmeyi, kurumsal performansın geliştirilmesini, verimliliğin, hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve tüm bunların sürekliliğinin sağlanmasını amaçlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, diğer tüm yönetim sistemlerine (ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001 vb.) temel teşkil ettiği için ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. KYS sistemin kavranması diğer standartların anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaşacaktır ve sizlere rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

Bu eğitimle birlikte; Kalite yönetim sisteminin ne anlama geldiğini, amacını, faydalarını, standarda ait temel kavramları, terimleri, tanımları, dokümantasyon sisteminin önemini, ürünün/hizmetin kalitesine etki eden faktörleri, risk değerlendirmesini, risklerin ve fırsatların yönetilmesini, üst yönetimin ve personelin sistem içerisindeki rolünü, müşteri şikayetlerinin ve memnuniyetinin değerlendirilmesini, PUKO yaşam döngüsünün önemini ve sistemin sürekli iyileştirilmesini öğreneceksiniz.

EĞİTİM ADI ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ
KATILIMCI PROFİLİ Kalite yönetimi planlanması, işletilmesi veya tetkiklerinde rol alacak tüm çalışanlar veya çalışan adayları
ÖN GEREKLİLİKLER Bu eğitim için herhangi bir ön gereksinim bulunmamaktadır. Eğitim öncesi standardı okumuş olmak verimi artıracaktır.
EĞİTİM SÜRESİ 2 gün (16 saat)
EĞİTİMİN AMACI ·     Kalite yönetimi planlanması, işletilmesi veya tetkiklerinde rol alacak kişiler için başlangıç seviyesi eğitimidir.

·     Kalite yönetim sistemi standartlarının tarihçesi ve gelişimi, temel terimler ile ISO standardize edilmiş yüksek seviye yapı hakkında bilgilendirme.

·     Kalite yönetimi temel kavramlarının, ilkelerinin ve şartlarının anlaşılması.

EĞİTİM İÇERİĞİ ·     Kalite ile ilgili terimler ve kavramlar

·     Kalite Yönetim Sistemi prensipleri

·     Risk bazlı düşünme yaklaşımı

·     Proses yaklaşımı

·     ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardının şartları

PRATİK ÇALIŞMALAR ·     Terim tarif eşleştirme çalışması

·     Kuruluş bağlam analizi

·     Kalite politikası örnekleri inceleme

·     Proses kartı oluşturma

·     Standart maddeleri eşleştirme çalışması

·     Vaka analizi

EĞİTİM MATERYALLERİ ·     Eğitim sunusu(*Online)

·     Katılımcı notları (*Fiziki Ortam)

·     Projeksiyon cihazı, yazı tahtası (*Fiziki Ortam)

AÇIKLAMA Katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

Talebiniz üzerine sınav yapılıp sınav değerlendirmesi sonucu “BAŞARI SERTİFİKASI” verilebilir.