Genel

ISO/IEC 27001:2013 / TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 25 Ekim 2022 tarihi itibariyle revize edilerek ISO/IEC 27001:2022 halini almıştır. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) tarafından geçiş süresi standardın yayınlanmasından sonra 3 (üç) yıl olarak belirlenmiştir.

IQNORM tarafından belgelendirilmiş tüm kuruluşların mevcut yönetim sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmeleri ve 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

1 Kasım 2023’ten itibaren, IQNORM tarafından ISO/IEC 27001:2013, TS EN ISO/IEC 27001:2017’ye göre ilk belgelendirme tetkikleri veya yeniden belgelendirme tetkikleri gerçekleştirilemeyecektir.

Değişikliklere uyum için müşteri kuruluşlardan beklenen çalışmalar ve detaylı bilgilere 27001:2022 Geçiş Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

02 Mar, 2021

ISO 22000:2018 Geçiş Duyurusu

ISO 22000:2018 Revizyonu ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı geniş kapsamlı bir revizyona uğrayarak Haziran 2018'de yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 sertifikası yeni standardın yayınlanmasından sonra 3 yıl içinde geçerliliğini kaybedecektir.… İncele