ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

ISO 31000, işletmelerin faaliyetleri ve faaliyette bulundukları alanlarda ortaya çıkan/çıkabilecek risklerin sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirlenmesi, değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve düşürülmesi için yapılacak planlamaları içeren yönetim sistemidir. Kurumsal risk yönetimi ile kurumlar tüm süreçlerindeki olası riskleri tespit edip, risklere göre önlem planlarını hazırlar. Risk tespiti ve değerlendirmesi ile kurumlar gelecekte karşılaşabilecekleri senaryolu daha iyi görme fırsatı bulurken, önlem planları hazırlayarak da olası zararların önüne geçerler.

Risk analizi kurumların kendi varlıklarını sürdürülebilir kılmaları için önemlidir. Her sürecin planlandığı gibi ilerlediği ütopik bir dünya bulunmamaktadır. Bu nedenle her işletmenin kendi süreçlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz durumları, iş veya dış tehditleri tespit etmesi, risk analizini yaparak tespit edilen riskler için önlem planlarını hazırlaması, sürdürülebilirlik için en temel gerekliliktir

Neden ISO 31000?

  • Kurumun karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı önden hazırlıklı olmasını sağlar.
  • Riskleri en aza indirerek olası kayıpları azaltır.
  • İşletmelerin üretim, gelişim ve benzeri alanlardaki karar verme ve planlama çalışmaları için güvenilir bir temel oluşturur.
  • Kurumun paydaşlarına ve müşterilerine süreklilik için güven verir.
  • Ulusal ve uluslararası piyasalarda kurumun kendine olan güvenini artırır.