Paratoner Kontrolleri2019-07-08T11:11:27+03:00

Paratoner Kontrolleri

Yıldırımdan korunma sisteminin etkinliğinin kontrol edilmesi, güvenilir olarak çalışmaya hazır halde tutulması ve tam olarak ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması için belli periyotlarla yetkili elektrik mühendisleri tarafından ölçümlerinin yapılması ve muayene edilmesi gerekmektedir.  Teknik dokümanların kontrolü, göz ile muayene, topraklama sisteminin ölçümü ve raporlama, denetimin temel öğelerini oluşturmaktadır.

Yıldırımdan korunma sistemi ölçüm ve incelemeleri kapsamında aşağıdaki ölçüm ve kontroller yapılmaktadır:

  • Koruma Borusu ve Bileşenlerinin İncelenmesi
  • İndirme İletkenleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi
  • Muayene Klemensi ve Bileşenlerinin İncelenmesi
  • Çatı Üstü Sistemi ve Bileşenlerinin İncelenmesi
  • Topraklama Tesisi Direnci Ölçümü

Yıldırımdan Korunma Sistemi Ölçüm ve Muayenesi İle İlgili Mevzuat

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. maddesi, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde muayene ve topraklama direnç ölçümlerinin her yıl periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

Yıldırımdan korunma sisteminin muayeneleri arasındaki en uzun süre, TS EN 62305 – 3:2007 (Yıldırımdan korunma – Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike) standardı Ek E bölümü Çizelge E.2’ye göre muayene süresi azami 1 yıl olmalıdır.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Denetimini Kimler Yaptırmalıdır?

Yıldırımdan korunma sistemi bulunan tüm tesis ve işletmelerde ölçüm ve muayene işlemleri A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI tarafından yıllık periyodik olarak yapılmalıdır.

Kurumumuz Paratoner Kontrolleri hizmetlerini TS EN 62305-1, TS EN 62305-3 ‘de belirtilen standartlarda yapmaktadır.

Formu doldurarak bize ulaşın.

İletişim talebinizi alan temsilcilerimiz hızla size ulaşacaklar.