Baca Uygunluk Muayenesi2019-07-08T11:04:44+03:00

Baca Uygunluk Muayenesi

Baca uygunluk muayeneleri ilgili yönetmelik ve standart şartlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu alanda yetkin muayene uzmanı tarafından gerçekleştirilen muayenelerde tespit edilen uygunsuzluklar raporlanarak ilgili firmaya iletilmektedir.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde periyodik kontrollerin yetkin kuruluşlar tarafından yaptırılması talep edilmektedir. (… Kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak… v.b)

Dünyanın her yerinde yetkinlik ve yeterlilik kriterleri akreditasyon ile eş anlamlı kabul edilmektedir. Her hangi bir konuda akredite olmak o konuyla ilgili yetkinliğinizi ortaya koyar. IQNORM; TURKAK’ DAN akredite bir muayene kuruluşu olarak Baca uygunluk muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.

Formu doldurarak bize ulaşın.

İletişim talebinizi alan temsilcilerimiz hızla size ulaşacaklar.