IQNorm

/IQNorm

About IQNorm

This author has not yet filled in any details.
So far IQNorm has created 13 blog entries.

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

2018-07-09T03:21:13+03:00

1 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan cihazları ve donanımları kapsar. (2) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanan cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte [...]

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK2018-07-09T03:21:13+03:00

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

2018-07-09T03:20:05+03:00

       Karar Sayısı : 2011/2588 Ekli “CE İşareti Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                            Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ                                  M. ŞİMŞEK                               B. ATALAY                          B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal [...]

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ2018-07-09T03:20:05+03:00

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

2018-07-09T03:18:48+03:00

 Karar Sayısı : 2011/2621 Ekli “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                        Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ                                  M. ŞİMŞEK                               B. ATALAY                          B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN [...]

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ2018-07-09T03:18:48+03:00

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

2018-07-09T03:17:56+03:00

Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27058 ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar        Amaç        Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir. Kapsam        Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar. Dayanak     [...]

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği2018-07-09T03:17:56+03:00

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018-07-09T03:16:09+03:00

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 ‒ 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.” MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve [...]

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2018-07-09T03:16:09+03:00

Pendik Belediyesi Asansör Periyodik Muayene ve Kontrol

2018-07-09T02:40:45+03:00

05.05.2017 tarihi itibari ile Pendik İlçesi içerisinde bulunan Asansörlerin Periyodik Muayene ve Kontrol hizmeti ile alakalı protokol işlemleri tamamlanmıştır.

Pendik Belediyesi Asansör Periyodik Muayene ve Kontrol2018-07-09T02:40:45+03:00

Esenler Belediyesi Asansör Periyodik Muayene ve Kontrol

2018-07-09T02:40:07+03:00

01.05.2017 tarihi itibari ile Esenler Belediyesi sınırları içerisindeki Asansörlerin Periyodik Muayene ve Kontrol işlemleri ile alakalı gerekli protokol çalışmaları tamamlanmıştır.

Esenler Belediyesi Asansör Periyodik Muayene ve Kontrol2018-07-09T02:40:07+03:00