Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salınımlarının Analizi Protokolü Eğitimi

Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salınımlarının Analizi Protokolü, yerel yönetimlerin hem kendi kurumları bünyesinde oluşan hem de sorumlu oldukları bölge içinde yaşayan halkın oluşturduğu sera gazı salınımının ölçülmesi ve takip edilmesi için ortak bir çerçeve oluşturan uluslararası bir protokoldür. Protokolün amacı sera gazı salınımı hakkında bilinç oluşturmak ve bölge temelli gelişmelerle sera gazı salınımını en aza indirmektir.

Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salınımlarının Analizi Protokolü Eğitimi, protokolün talep ettiği uygulamalar, ölçümler ve raporlamalar hakkında bilgi verir, sera gazı salınımı analiz raporunun oluşturulması hakkında çalışmalar gerçekleştirir.