Toz Ölçümü

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen, pek çok akciğer hastalığının ortaya çıkmasına neden olan, hatta kimi zaman ölümlere kadar giden rahatsızlıkların ortaya çıkmasında baş rol oynayan toz zerrecikleri, hiç şüphesiz insan ömrünün kısalmasında veya yaşam kalitesinin düşmesinde en etkin rol oynayan unsurlardır. Pnömekonyoz olarak adlandırılan akciğer toz hastalıklarının ciğerlerde hastalıklara neden olduğu onlarca türü bulunur, korunabilmenin en etkili yolu tozu kaynağında yok etmektir.

Genelikle tanecik büyüklügü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya baska bir gaz içinde karışım halinde bulunur . Görüş sahasını azaltmakta, çalısanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı grubuna sebep olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasindadir.

Kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller, cevherler, maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi maddelerin elde edilmesi, taşınması, doldurulma ve boşaltılması, torbaların delinmesi, parçaların taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi, ve bunlara benzer pek çok işler sonucu meydana gelen toz bu işlemlerin yapıldığı endüstri alanlarında toz ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır.

İşletmelerde toz ölçümleri yapılarak ölçüm sonuçları partikül çapı 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10 µm olan tozlar, tanecik sayısı ve mg/m3 olarak gravimetrik analiz yöntemi ile ölçülmektedir.