Toz Ölçümü

İş yerlerinde belirli çalışmalar veya işlemler sonucunda çalışan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde toz oluşumu gerçekleşebilir. İş yerinde bulunan tehlikeli miktardaki toz, çalışanların solunum sistemine zarar verebilir, zehirleyebilir kimyasal etkileşim sonucu patlamalara neden olarak çalışanları yaralayabilir. Bu risklerin önceden belirlenebilmesi ve önlenmesi için çalıma ortamlarındaki toz miktarı ve cinsi periyodik olarak ölçülmeli ve takip edilmelidir.

Çalışma ortamında bulunan tehlikeli toz yoğunluğu, çalışanlarda bulunan bazı hastalıkları tetikleyebilir, solunum yollarına kalıcı hasar verebilir veya çalışma koşullarını zorlaştırdığı için çalışanların psikolojisini etkileyebilir. Tozların iş yerlerindeki tek riski çalışanlar üzerinde değildir. Aynı zamanda çalışma ortamında bulunan makine ve ekipmanlara da zarar verir. Bu zarar zaman içinde daha belirgin olacağı gibi iş yeri kazalarına neden olabilir.