Termal Konfor Ölçümleri

Termal Konfor bir iş yerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

Çalışma ortamlarında ısı etkilenmeleri ve konforsuz ortam şartları, iş kazalarının artmasına ve verimin azalmasına sebep olmaktadır.

Çalışma ortam şartlarının tespiti için termal konfor ölçümleri, insanın ortamla ısı alışverişine etki eden dört temel parametrenin ölçümü yapılarak gerçekleştirilir.

Havanın Sıcaklığı : Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür.

Havanın Nemi : Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir. İş sağlığı açısından bağıl nemin önemi büyüktür. Genel olarak bir iş yerinde bağıl nem %30 ile %65 olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır.

Hava Akım Hızı : İş yerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozların ortamdan uzaklaştırılması için uygun hava hızı akımı oluşturulmalıdır. Uygun bir çevre ısısının seçilmesinde hava akımlarının da dikkate alınması gerekir. Çünkü vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur.

Termal Radyasyon : Termal radyasyon vücudun çevre ile olan termal dengesini açıklar. Çevrede herhangi bir obje, vücut sıcaklığından çok farklı sıcaklıktaysa örneğin vücut sıcaklığından çok düşük bir sıcaklıkta ise insandan çok büyük bir miktar ısı radyasyonu yayımına neden olur . Ancak obje vücut sıcaklığının çok üstündeyse insan radyasyon yoluyla çok miktarda ısı alır.