SWOT (GZFT) Analizi Eğitimi

SWOT Analizi, kurumların gelecek planlamaları için stratejik öneme sahip olan güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak dört bölüm odaklı analiz tekniğidir. SWOT analizinin amacı kurumun güçlü yönlerini ve fırsatlarını tespit edip geliştirmek, zayıf yönlerini tespit edip iyileştirmek ve tehditlerini tespit edip riskleri en aza indirmektir. Analizin sonuçlarına göre ortaya çıkan güçlü yanları maksimum düzeyde kullanmak, fırsatları değerlendirerek maksimum düzeyde yararlanmak, zayıf yönleri güçlendirecek yeni uygulamalar geliştirmek, donanım temin etmek, eğitim almak, vb. yöntemler uygulamak ve tehditlerin engel olmaması için önlem planları geliştirmek hedeflenir. SWOT Analizi Eğitimi kapsamında analiz teknikleri, uygulama yöntemleri ve analiz değerlendirmesi konularında destek verilir.