Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik Planlama, kamu kurumlarının yasal olarak hazırlamak zorunda olduğu, özel işletmelerin ise gönüllü olarak yapabileceği, geleceği öngörebilmek, hedef ve amaçların doğru belirleyebilmesi için hazırlanan yönetim planlamasıdır. Böylece kurumlar, belirlenen misyon ve vizyonlarına göre, belirli hedefler çerçevesinde faaliyetlerini düzenleyebilir ve daha verimli çalışabilir.

Stratejik Planlama Eğitimi, kurumlara stratejik plan hakkında temel kavramları açıklar, stratejik planın çıkarılması için izlenmesi gereken adımlar ve örnek uygulamalar hakkında bilgi verir. Bu eğitim ile sistematik bir şekilde ilerleyerek doğru bir stratejik plan oluşturabilirsiniz.