SMIIC 1: 2019 Helal Gıda Genel Klavuzu Eğitimi

SMIIC 1: 2019, SMIIC (The Standart and Metrology Institute for Islamic Countries) standardına göre helal gıda üretimi için uyulması gereken kuralları belirleyen kılavuzdur. Bu belge kapsamında üretilen paketli ürünlerin kalitesi, ürün sağlığı, üretim ve tedarik aşamasındaki temizlik koşulları, ürünlerin helal ürün kurallarına göre üretilmesi, kesilmesi, hazırlanması ve paketlenmesi konularında, belirlenen standartların uygunluğu kontrol edilir.

SMIIC 1: 2019 Helal Gıda Genel Klavuzu Eğitimi, kuruluşların helal gıda standartları hakkında bilgilendirilmesini, standardın alınabilmesi için gerekli olan koşulların incelenmesi ve uygulama örneklerinin verilmesini kapsar.