Sıfır Atık Sistemi Eğitimi

Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dâhil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır. Sıfır atık sistemi kaynak kullanımı verimliliğini, atık toplama uygulamalarını ve geri dönüşüm yönetimini kapsar. Böylece kaynak kullanım verimliliği incelenir, atığın ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi için gerekli olan uygulama planları belirlenir, kurum içinde atık yönetimi sistemi geliştirilir, gerekli rollerin ataması yapılır ve etkili bir takip sistemi geliştirilir.

Sıfır Atık Sistemi Eğitimi kuruluşların sıfır atık yönetim sistemini kurması ve gerekli olan uygulamaları geliştirmesi için süreç ve örnek uygulamalar hakkında bilgi verir.