Re-Organizasyon (Yeniden Yapılanma) Eğitimi

Re-organizasyon (yeniden yapılanma), kurumların daha etkin ve verimli çalışmaları için yeniden yapılandırılmasıdır. Bu kapsamda yeniden yapılanma kurumunuzun ihtiyaç duyduğu gelişmeler belirlenir, yönetim verimliliğinin artması için gerekli donanımlar veya eğitimler alınır, misyon-vizyon yeniden şekillendirilir, organizasyon şeması güncellenir ve süreçler yenilenir. Yeniden yapılandırmanın kurumlara en önemli faydaları verimliliği artırmak ve sürekli değişen dünyanın yeni sistemlerine ayak uydurmak için gerekli olan gelişmeleri gerçekleştirebilmektir.

Re-organizasyon Eğitimi kurumunuzda yeniden yapılanma için gerekli olan durum analizi çalışmasını, kurumsal yapının yeniden planlanması ve inşa edilmesi çalışmalarını ve yeniden yapılandırma sürecinin yönetimi konusunda bilgilendirmeyi kapsar.