Performans Programı Hazırlama Eğitimi

Performans Programı, kurumların faaliyetlerinin, kurumun amaç ve hedeflerine uygunluğunun ölçülmesi için yapılan çalışmadır. Performans programı hazırlamak kamu kurumları için zorunludur. Performans programı, hazırlanan stratejik planda belirtilen misyon, vizyon ve hedeflere göre gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin ve gerekli görülen bütçenin belirtildiği planlamadır.

Performans Programı Eğitimi, kurumlara performans programı hakkında temel kavramları açıklar, performans programının çıkarılması için izlenmesi gereken adımlar ve örnek uygulamalar hakkında bilgi verir. Bu eğitim ile sistematik bir şekilde ilerleyerek doğru bir performans programı oluşturabilirsiniz.