Mali Tahlil Eğitimi

Mali Tahlil Eğitimi, işletmelerin bilanço başta olmak üzere mali tablolarının hazırlanması ve değerlendirilmesini içermektedir. Mali tahlil kurumların finansal verimliliğini ölçmek, analiz etmek ve sonuçlara göre kurumun geleceği hakkında tahmin yürütmektir. Mali tahlil ile mali tablolar arasındaki ilişkiler incelenir, kurumun gelişen ve gerileyen bölümleri tespit edilir, gelir ve gider arasındaki ilişki analiz edilir. Mali Tahlil Eğitimi ile mali analizin temel kavramları, bilanço hesaplama teknikleri, mali tablo hazırlama teknikleri, mali tablo analiz teknikleri, finansal yapı analizi vb. konularda eğitim verilmektedir.