Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz Yönetimi, kurumların olası krizlere karşı önceden hazırlıklı olması için geliştirilmiş yönetim rehberidir. Her kurum beklenmedik durumlarla karşılaşabilir ve tehlike oluşturan bu durumlara karşı önceden hazırlıklı olması gereklidir. Krizler her kurumun kendine özeldir. Her kurumun karşılaşabileceği krizler farklı konularda, farklı zamanlarda ve farklı değişkenlere dayalıdır. Bu nedenle kriz yönetimi kurumların kendilerine özel yapılmaktadır. Kriz yönetiminin en temel amacı, kriz durumu ortaya çıkmadan önce ona karşı hazırlıklı olmaktır.

Kriz Yönetimi Eğitimi, kurumun geçmişe dayalı tecrübeleri ışığında olası kriz durumlarının çalışılması, kriz yönetiminin temel ilkeleri ve kriz durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirir.