Kimyasal Ölçüm

İş yerlerinde çalışanların sağlığının güvence altına alınması için havanın ve temas edilen yüzeylerin temiz tutulması çok önemlidir. Bu nedenle hava kirliliğinin, havada taşınan partiküllerin ve kimyasal maddelerin ölçülmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

Kimyasal ölçüm, çalışma ortamında bulunan tehlikeli kimyasal etkenlerin tespit edilmesi ardından çalışanların maruz kaldığı bu etkenlerin niteliğinin belirlenmesidir.

Kimyasal etkenlerin tespit edilmesi için havadan örnekler alınır ve farklı yöntemlerle analiz edilir. Yapılan analizler iş yerlerinin çalışanların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde havadaki kimyasal madde varlığını kontrol alması için kullanılır. İş yerleri elde edilen sonuçlara göre önleyici ve koruyucu faaliyetler gerçekleştirmekle sorumludur.

Belgelendirme ve Denetim Şartları nelerdir?

  • Denetimlere ilişkin tüm kriterler ve kılavuzlar udder.org.trve www.sisder.org.tr internet adreslerinde yayınlanmıştır.
  • Denetim tarihinden önce tüm şartların karşılanmış olduğunun güvence altına alınması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kriterin gerekliliğinin yerine getirilmemiş olması sertifika alınmasına engeldir.
  • İlk denetimin yapılmasını müteakip, herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde sertifika 3 işgünü içerisinde teslim edilecektir.
  • Denetim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gizli müşteri veya habersiz denetim yapılacak olup, yapılacak denetim fiyata dâhildir.
  • Gizli müşteri veya habersiz denetimlerde uygunsuzluk bulunması halinde kuruluş uyarılacak ve 3 işgünü içerisinde uygunsuzluğun ortadan kaldırılması istenecektir. Aksi takdirde sertifika iptal edilecek, UDDER ve SİSDER internet adreslerinde yayınlanacaktır.
  • Sertifika 1 adet basılacak olup, ikinci, büyük ve İngilizce sertifika talepleri ayrıca ücretlendirilecektir.
  • Fiyat teklifi ve sertifika geçerliliği aylık olup, her ay yapılacak denetim öncesi ücretin Belgelendirme Kuruluşu hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
  • Başvuru formunu buradan