ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi

ISO 37101, toplulukların sürdürülebilir kalkınma konusunda gelişme sağlaması için, bütünsel bir yaklaşım kullanarak, bir yönetim sistemi kurulmasına dair rehberlik eden uluslararası bir standarttır.

ISO 37101 her boyuttaki topluluğa (ülke, şehir, mahalle vb.) uygulanabilir. Standardın amacı toplulukların genel standartlarının sürdürülebilir kalkınma kapsamında iyileştirilmesidir. Toplumun sürdürülebilirlik konusunda gelişmesini sağlayacak her türlü alanda eylem içerebilir: Örneğin standartlar, yönetim sistemi, eğitim, yenilik, sağlık hizmetleri, karşılıklı bağımlılık, güvenlik, kapsayıcılık vb.

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi, şehir yöneticilerine, şehirlerinin geleceği hakkında vizyon üretmelerine ve sürdürülebilir kalkınma uygulamaları gerçekleştirmelerine yol gösterecek, ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.