ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi

Kuruluşların öngörülen risklerinin yönetilmesiyle ilgili uluslararası bir kılavuzdur. Süreç içerisinde oluşabilecek riskleri öngörmek ve risklere karşı önlem planlarını hazırlamak kuruluşların verimliliklerini etkileyebilecek problemlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlar. Risk analizi kurumların kendi varlıklarını sürdürülebilir kılmaları için önemlidir. Her sürecin planlandığı gibi ilerlediği ütopik bir dünya bulunmamaktadır. Bu nedenle her işletmenin kendi süreçlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz durumları, iş veya dış tehditleri tespit etmesi, risk analizini yaparak tespit edilen riskler için önlem planlarını hazırlaması, sürdürülebilirlik için en temel gerekliliktir.

Böylece ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi eğitimi, olası riskleri tespit etmek, risklerin etki analizini yapmak ve önlem planı geliştirmek konusunda ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir. Risk yönetimini geliştirmek kuruluşların önünü daha iyi görmesi için de bir fırsattır.