ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlikler Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 20121 kültürel-sosyal ve benzeri etkinliklerde sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulması için kılavuzdur. Etkinlikler modern hayatın içinde geniş bir yer tutmaktadır. Her gün, tüm sektörlerden kuruluşlar tarafından pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. ISO 20121, gerçekleştirilen etkinliklerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini yönetmeyi ve denetlemeyi amaçlar. Böylece etkinliğin boyutuna bakılmaksızın tüm etkinliklerde uygulanabilecek bir yönetim sistemi kurulmasını hedefler. Sürdürülebilirlik yalnızca çevreye verilen zararlı etkinin azaltılması ile sınırlı değildir. Bu standardı alabilmek için kurumların mali, ekonomik, sosyal ve çevre konularını dikkate alması gereklidir.

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlikler Yönetim Sistemi Eğitimi, etkinliklerin kaynak kullanımını, verimliliğini, olumlu sosyal etkisini artırmayı ve çevreye verilen zararın en aza indirilmeyi sağlayacak yönetim sisteminin kurulması için, ISO tarafından belirlenen standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verir.