İş Sağlığı ve Güvenliği-Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Kanunda belirtilen istisnai kurum ve kuruluşlar hariç tüm işyerleri iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmaları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Kanunun ikincil mevzuatı olarak yürürlüğe giren yönetmeliklerden birisi olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikle acil durum planı hazırlanması da, söz konusu işyerleri için zorunlu hale gelmiştir.

Eğitim, acil durum eylem planı hazırlama konusunda dikkat edilmesi gerekenler, uyulması gereken kanunlar, plan hazırlama teknikleri ve örnek uygulamalar hakkında bilgi verir.