Gürültü Ölçümü

İş yerlerinde çalışanların maruz kaldığı gürültü en başta işitme kaybı olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Yüksek frekanslarda, düzenli veya düzensiz gürültüye maruz kalmak uzun dönemde çalışanların psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Gürültünün insan beyninin fonksiyonlarında pek çok hasara neden olduğu bilinmektedir. İşitme kaybı ve gürültü nedenli diğer fiziksel hastalıklar, meslek hastalıkları içinde oldukça yaygındır. Gürültünün çalışan verimliliği üzerindeki etkisinin de oldukça yüksek olduğu bilinmektedir.

Çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyesinin ölçülmesi ve takip edilmesi çalışan sağlığı üzerindeki risklerin öngörülmesi için önemlidir. İş yerlerinin gürültü ölçümü sonucunda riskleri azaltmak ve çalışan konforunu artırmak için önleyici ve koruyucu faaliyetler gerçekleştirmesi gereklidir.