Dokümantasyon Eğitimi

Dokümantasyon Eğitimi, kurumların yönetim sistemleri kapsamında süreç, prosedür, talimat, form ve benzeri dokümanlarının ilgili standartlara göre nasıl hazırlanılacağı konusunda bilgilendirmedir. Örneğin ISO belgelerinden herhangi birini almak veya standartlara göre kurum yönetimini geliştirmek isteyen kurumların, belirli konularda ve standartlarda belirtilen kurallar çerçevesinde doküman hazırlamaları gerekmektedir. Dokümantasyon eğitimi ile istenen dokümanları vakit kaybetmeden, standartların istediği kurallara uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz.