Aydınlatma Ölçümleri

Yetersiz veya uygun olmayan aydınlatma, iş verimini etkilemekte, yorgunluğa neden olmakta ve en önemlisi iş kazası olasılıklarını arttırmaktadır. Çalışma bölgesindeki aydınlatma düzeyi ölçümleri luksmetre cihazları ile yapılır. Ölçümlerin sağlıklı olması için gece ve gündüz ölçümleri yapılarak doğal ve yapay aydınlatmalar tespit edilmelidir.

Aydınlatma  Ölçümlerinin Yasal Zorunluluğu:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Kötü Aydınlatmanın Sağlığa Zararları 

Aydınlatma koşulları kaza oluşumu ve iş performansının yanı sıra çeşitli sağlık şikâyetleri ile de ilişkilendirilmektedir. Görsel rahatsızlık olarak adlandırılan bu şikâyetler arasında rahatsız aydınlatma koşullarına maruz kalma sonucu oluşan göz yorgunluğu da bulunmaktadır.

Göz yorgunluğu belirtileri bir kişiden diğerine değişebilse de

  • Baş ağrısı,
  • Görme bulanıklığı,
  • Göz kuruluğu,
  • Göz yaşarması,
  • Göz tahrişi
  • Göz kasıntısı belirtileri ortak belirtilerdir [20,28,29]

Görsel rahatsızlık hasta bina sendromunun nedenleri arasında görülmektedir. Bilimsel araştırmalar aydınlık düzeyi değeri düşük olduğunda kişilerin göz kırpma sayısının azaldığını göstermektedir. Bu durumun göz merceği yüzeyinin normalden daha fazla kurumasına, göz yorgunluğu ve göz bozukluklarının oluşmasına yol açtığı belirtilmektedir [30].

Ayrıca aydınlatma koşullarındaki yanlışlıkların yorgunluk/bitkinlik hissine neden olduğu ve kişilerin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu da ifade edilmektedir [20, 28, 29].
Gün ışığı en sağlıklı ışık kaynağıdır. Kişilerin kendilerini iyi hissetmeleri için de öncelikle iyi bir doğal aydınlatmanın sağlanması önemlidir.