Aydınlatma Ölçümleri

İş yerlerinde uygun aydınlatma yapılması çalışanların sağlığını korur, yetersiz aydınlatma sonucu ortaya çıkabilecek iş kazalarını önler ve çalışanların psikolojisinde olumlu etki sağlar. Böylece iş yerlerindeki aydınlatmanın yapılan işin türüne göre doğru belirlenmesi, aydınlatma koşullarının düzenli olarak ölçülmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. İş yerlerindeki aydınlatmanın yetersiz olması veya yanlış konumlandırılması çalışanlarda kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Herhangi bir sağlık sorununa neden olmamak için aydınlatmanın doğru yerleştirilmesi, ışık yönlerinin ve şiddetinin doğru planlanması gerekmektedir. Yetersiz aydınlatma çalışma alanlarında iş kazalarına neden olabilir. Yetersiz aydınlatmanın olduğu iş yerlerinde çalışanların psikoloji olumsuz etkilenebilir. Böylece çalışma alanlarında aydınlatma seviyesinin ne çok düşük ne de aşırı yüksek olmaması gerekmektedir.